نشریه دامپزشکی

نشریه دامپزشکی

سردبير : رسول مدنی
ويراستار : مسعود هاشم‌زاده، رسول مدنی، عبدالحسین دلیمی اصل، محمدجواد قراگزلو، فرامرز قراگزلو، محمود معصومیان، ودود رضویلر، مهدی وصفی مرندی، محی‌الدین نیرومند، علیرضا یوسفی، حمیدرضا سلاماتی، محمد شجاعی، آزاده زحمت کش
وب سايت : http://vj.areo.ir/
ISSN : 2423-5407
ISSN Online : 2423-5415
نشاني : كرج، حصارك، مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم‌سازي رازي، دفتر نشريه دامپزشكي، ايميل: r.madani@rvsri.ac.ir
شماره تماس : 026-34509772

ليست شمارگان