پاتوبیولوژی مقایسه ای

پاتوبیولوژی مقایسه ای

سردبير : دکتر پژمان مرتضوی
ويراستار : احمد اصغری ، دکتر پژمان مرتضوی، دکتر پرویز تاجیک، دکتر ایرج پوستی، دکتر پرویز شایان، دکتر محمود جمشیدیان، دکتر محمدجواد قراگوزلو، دکتر صادق رهبری، دکتر هادی کیوانفر، دکتر تقی زهرایی‌صالحی، دکتر حسن گیلانپور، دکتر فرهنگ ساسانی، دکتر مهرداد مهری
وب سايت : http://jcp.srbiau.ac.ir/
ISSN : 2228-5962
نشاني : تهران، اشرفي اصفهاني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، ساختمان ابن سينا، دانشكده دامپزشكي، تلفکس: 44868536-021
شماره تماس : 021-44868536

ليست شمارگان