در حال حاضر يكي از بزرگترين مشكلات براي اساتيد، دانشجويان و دامپزشكان نداشتن بانك اطلاعاتي معتبر و منسجم مي باشد. سامانه با راه اندازي حوزه دامپزشكي اين مشكل را مرتفع ساخته است. اين بخش شامل مقالات مجلات و همايش هاي علمي پژوهشي حوزه دامپزشكي در كشور ايران، بانك اطلاعاتي كتاب ها و مستندات حوزه دامپزشكي ، بخش تبليغات و با ارائه خدمات ويژه اي همچون رزومه پژوهشگران، براي ارائه منابع اطلاعاتي معتبر به محققين، دانشجويان و اساتيد و دامپزشكان جهت ارتقاء سطح علمي و آموزشي با كمترين هرينه مي باشد. شايان ذكر است سامانه دانش گستر بركت از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي در صورت تمايل در زمينه هاي علمي دعوت به همكاري مي نمايد.